A. Wassenaarse vertakkingen

De eerste generaties bewoonden Reygersberge te Wassenaar en behoorden tot de boerenstand. Het overgrote deel van de nu levende naamdragers Rijgersberg, Reijgersberg en Reygersberg behoren tot deze van oorsprong katholieke tak

Generatie I


Maerten Gerijtz (Gerritz), overleden voor 1561, in 1563 hertrouwde zijn weduwe n.n. met Louris Cornelisse; zij pachtte toen de woning Reygersberch
te Wassenaar
Zoon:
1. van Reygersbergh, Maerten Maertensz, alias Maerten Louwen (Louris), geboren circa 1550.

volg II

Generatie II


van Reygersbergh, Maerten Maertensz, alias Maerten Louwen, geboren circa 1550, ontleent zijn bijnaam aan zijn stiefvader, in 1584 en in 1597 genoemd als huurder van de hofstede Reygersberch te Wassenaar, overleden in 1625,
4 kinderen, waarvan 2 zonen:
1. van Reijgersbergh, Maerten Maertensz geboren 1570, overleden te Wassenaar in 1625 volg III
2. van Reygersbergh, Pauwel (Paulus) Maertensz, in 1607 gehuwd met Dirckgen Cornelisd; dit echtpaar had drie zonen, waarvan nadere gegevens ontbreken:
2.1. van Reygersbergh, Maerten
2.2. van Reygersbergh, Arend
2.3. van Reygersbergh, Pieter

Generatie III


van Reygersbergh, Maerten Maertensz, geboren 1570, overleden in 1625, 1e huwelijk met Leuntge Jans (geboren circa 1570, overleden 1606, dochter van Jan Lourensz en Maritgen Arntsdr) en 2e huwelijk in 1607 met Jaapje Gijsbrechts van den Bosch (geboren circa 1580)
Uit het huwelijk met Leuntge Jans kwamen 6 kinderen voort, waarvan 4 zonen, allen geboren te Wassenaar:
1. van Reygersbergh, Maerten Maertensz, geb. circa 1593
2. van Reygersbergh, Gerrit Maertensz, geb. circa 1595
3. van Reygersbergh, Walraeve Maertensz, geb. circa 1598
4. van Reygersbergh, Jan Maertensz, geb. circa 1595

1. van Reygersbergh, Maerten Maertensz geb. circa 1593, gehuwd met Jansdr v.d. Meulen, Aalge
vier zonen, waarvan nadere gegevens ontbreken:
1.1. van Reygersbergh, Frans
1.2. van Reygersbergh, Jan (geb. 1617)
1.3. van Reygersbergh, Maerten (1624)
1.4. van Reygersbergh, Leendert (geb. 1632.)

2. van Reygersbergh, Gerrit Maertensz geb. circa 1595 volg IV a.
3. van Reygersbergh, Walraeve Maertensz geb. circa 1598 volg IV b.

4. van Reygersbergh, Jan Maertensz, geboren circa 1599.
Zoon:
4.1. van Reygersbergh, Jan Janz. vestigt zich in Zoeterwoude.
Deze tak is uitgestorven. In Zoeterwoude komen we later tegen:
1. Rijgersberg, Jan Jansze, geb. 1700, huwt in 1729 van den Muyden, N.J. zoon: Rijgersberg, Maurits Jansz, geb. 1729, gehuwd in 1754
2. Rijgersberg, Walrave, geb. 1720, huwt van der Geest, G
3. Rijgersberg, Jan, geb. 1730, overleden 1997, huwt Verdel. M.C.
4. Rijgersberg, Huijbert, geb. 1751, gehuwd in 1788

Generatie IV a.


Gerrit Maertensz-tak uit Wassenaar
van Reygersbergh, Gerrit Maertenz, geboren te Wassenaar circa 1595, trouwt in 1617, waarschijnlijk te Delft, met Cornelisdr Langeveld, Trijntje, geboren circa 1598 in omgeving van Delft waar ze zich vestigen (Papsou, Abtswoude, Hof van Delft). Zoon:
van Reygersbergh, Cornelis Gerritsz, geboren circa 1630
volg V a.

Generatie V a.

>
Van Reygersbergh, Cornelis Gerritz, geboren circa 1630, trouwt in 1662 te Delft met Leendertsdr van der Houve, Marijtge, geboren circa 1635.
Zonen:
1. Reijgersberg, Leendert Cornelisz, geb. circa 1670 volg VI a.1.
2. Reijgersbergh, Nicolaas Cornelisz, geb. circa 1675 volg VI a.2.
3. Reijgersbergh, Cornelis Cornelisz, geb. circa 1680, huwt in 1718 te Vrijenban-Delft, Jansdr Suycker, Maria

Generatie VI a.1.


Leendert Cornelis-tak Rijgersberg uit Stompwijk
Rijgersberg, Leendert Cornelisz, geboren circa 1670, huwt in 1708 in Rijswijk met Wilemsdr de Velt, Cecilia, geboren circa 1675. Zoon:
1. Rijgersberg, Cornelis Leendertz, geb. 1708 te Den Haag volg VII a.1.
2. Rijgersberg, Willem, geb. 1709 te Delft
3. Rijgersberg, Arij Leenderse, geb. circa 1711. Kinderen:

a. Caecilia, geb. 1739 b. Pieter/Pierre, geb. 1740, huwt Maria Jansdr. van der Drift c. Helena, geb. 1744, huwt J. Hillenaar
4. Rijgersberg, Catharina, geb. 1712 of 1713
5. Rijgersberg, Maria, geb. 1714 te Delft

Generatie VII a.1.


Rijgersberg, Cornelis Leendertz , geboren circa 1708 te Den Haag, trouwt in 1733 te Voorburg met Davidsdr Lelievelt, Adriaantje. Zij vestigden zich in de polder Tedingerbroek tussen Nootdorp, Voorburg, Leidschendam en Stompwijk.
Zonen:
1. Rijgersberg, Leonardus Cornelis, gedoopt 1734 te Den Haag
2. Rijgersberg, David, gedoopt 1736 te Den Haag
3. Rijgersberg, Martinus, gedoopt 1743 te Nootdorp volg VIII a.1.1.
4.Rijgersberg, Gerardus, gedoopt 1750 te Stompwijk volg VIII a.1.2.
5. Rijgersberg, Cornelis, geboren 1756 Tedingerbroek, gedoopt te Stompwijk volg VIII a.1.3.

Generatie VIII a.1.1.
Rijgersberg, Martinus, geb. en gedoopt 1743 te Nootdorp, huwt in 1771 te Delft, de Vreede, Catharina H.
Zoon:
Rijgersberg, Leonardus, geboren 1772 te Delft. volg IX a.1.1.

Generatie IX a. 1.1.
Rijgersberg, Leonardus, geboren 1772 te Delft huwt in 1799 te Wateringen Land, Maria.
Zoon:
Rijgersberg, Cornelis, geb. 1804 volg X a.1.1.

Lees meer over de Schiedamse tak
Lees meer over de Nootdorpse tak
Lees meer over de Poeldijkse tak
Lees meer over de Delftse tak
Lees meer over de Vlaardingse tak
Lees meer over de Stompwijkse tak
Lees meer over de Wateringse Nicolaas tak
Lees meer over de Haagse Walraven tak

Laatst aangepast op 25 juli 2012