1631 Groningse tak

Pieter Reygersbergh, in 1631 geboren te Groningen is de stamvader van de Groningse, gereformeerde steenhouwersgeslacht Reigersberg.
Niet uitgesloten mag worden dat het hier gaat om Pieter van Reigersberg, geb. 1631, van de Zeeuwse tak, kapitein bij de cavalerie. De Groningse tak had ook een familiewapen.
Uit het huwelijk van Pieter met Jantien komen de kinderen voort: 1. Meyndert Jan Reygersbergh geb. 1652.
Zoon:
1.1. Pieter Reygersbergh
2. Reynert Reygersbergh geb. 1656
3. Jacob Reygersbergh
Zoon:
3.1. Jan Reygersbergh
4. Aldert Reygersbergh
5. Willem Reygersbergh
Zoon:
Jans Reygersbergh
6. Berend Reygersbergh
7, Allardt Reygersbergh geb. 1660
8. Hendrikje Reygersbergh

Allardt Reigersbergh, geb. 1660, trouwt te Groningen Renske Reynders.
Kinderen:
1. Annichjen Reygersbergh, geb. 1681
2. Meyndert Reygersbergh (ook wel Meindarts Reigersberg), geb. 1683;
Vanaf de geboorte van deze Meyndert (Meinedert) wordt de achternaam Reygersbergh gebruikt, twee generaties later wordt het Reigersberg
3. Claes Reygersbergh, geb. 1686
opmerking: In 1750 gat Geesjen Eekhof, weduwe van ene Claes Reigersberg te Groningen in ondertrouw.
4. Gepke Reygersbergh, geb. 1695
5. Reinders Reygersbergh, geb. 1696
6. Nieltgen Reygersbergh, geb. 1702

Meindert Reygersbergh (1682), die voor het eerst de achternaam voert, is stamvader van de gereformeerde Groningse tak, waar ook de familie Swijghuisen Reigersberg uit voortkomt.

Bronnen: – Grafschriften in stad en lande van J.A. Feith (1910) – Geslachtsregister der Familie Reigersberg en de daaruit voortspruitende brache Swijghuisen

Reigersbergen (1879), een onderzoek van de predikant Jan Imbertus Swijghuisen Reigersberg (1839 – 1880) – Onderzoek Groningse tak, Geu Reigersberg te Groningen (geboren 1937) Laatst aangepast op 3 december 2005