1614 ’s Gravenzandse tak

Puwel Tonisz Reigersberg, ‘duijnmeier’ wonende te ‘Capwoeninghe’ huwt Maartje Jorisdr Buijs,. Zij krijgen in 1617/1618 een zoon Jan Pouwelsz Reigersberg (Reijgersbergen), die in 1639 trouwt in 1639 Maartje Cdr Goudappel, dochter van Cornelis Goudappel.
Jan Pouwels Reigersberg(en) is van beroep bouwman (boer) in ’t Noorland, duinmeier en molenmeester. Daarnaast is hij schepen van 1662 tot 1681, gezworene ofwel kroosheemraad van de omstreeks 1420 bedijkte polder Nieuwland grenzend aan het Noordland, diaken en ouderling(1669-1673).
In het begin van de Reformatie gingen geslachten die zich in deze streek protestant verklaarden hun achternaam anders schrijven.
De familie behoorde tot de Nederduits-gereformeerde godsdienst. Jan Pouwelsz behoorde tot de welstandsklasse (kapitalist).
Jan (Pouwelsz) Reigersbergen krijgt uit het huwelijk met Maartje Goudappel de volgende kinderen, allen geboren te ‘s-Gravenzande:
1. Pouwels Jansz. Reigersberg, geb. 1643, kerkmeester te ‘s-Gravenzande, huwde in 1667 in die gemeente Adriaentje Jans van de Alenburch, dochter van Jan Jasper van Alenburg, wonende te ’s Gravenzande. Het echtpaar krijgt in 1680 een dochter: Neeltje Pauwels Reigersbergen. Neeltje trouwt in 1708 met Lambert Lambertsz. Herberts, geboren in 1680, zij vestigen zich in Zoetermeer!
2. Neeltge Reigersberg, geb. 1639, (getuige Maertge Jorisdr.)
3. Neeltie Reigersberg, geb. 1640
4. Paulis Reigersberg, geb. 1643 (getuige Grietje Paulusr)
5. Maertjen Reigersberg, geb. 1644, (getuige Maertie Joris)
6. Cornelis Reigersberg, geb. 1646 (getuige Martie Joris)

Jan Pouwelsz Reigersberg, geb. 1617 of 1618, trouwt in 1646 voor d 2e keer met Leuntje Jacobs van der Post uit Sand Ambacht.

Jan Pouwelsz Reigersberg, geb. 1617 of 1618, trouwt in 1673 voor de 3e keer te ’s-Gravenzande met Barbara Jansd. Dom.
Uit dat huwelijk een dochter:
Jannetje Jansdr Reigersberg, geb. 1675 te ’s-Gravenzande, die in 1697 te ’s- Gravenzande trouwt met Frank Arendz Griffijn uit Maassluis
In die periode komt ook nog voor Arijaantje Reigersbergh die trouwt met Jacobus van Straalen uit Naaldwijk, geboren in 1674!

Jan Pouwels Reigersberg overlijdt tussen 1679 en 1683.

Bronnen: – genealogie Westland – genealogie Bertus van der Kruk – genealogie Cornelis Beijer – genealogie Helena Drankier – genealogie Neeltje Buntelaar

Laatst aangepast op 3 december 2005