1561 Wassenaarse tak

De weduwe van Maerten Gerijtsz, die dus in dat jaar of voor dit jaartal.is overleden, pacht de woning Reygersberch onder Wassenaar, ten oosten van het Haagse Bos, het land ten dele onder Haagaambacht. Deze weduwe hertrouwde voor 12-3-1563 met Louris Cornelisse.
Maerten Gerijtz is de vader van Maerten Maertensz van Reygersbergh alias Maerten Louwen (van Reygersberg), geboren circa 1550 (zie jaartal 1584), overleden op de hofstede in 1625.
De eerste generaties van deze tak woonden dus in Wassenaar.
De bijnaam Louwen ontleent Maerten Maertensz. kennelijk aan diens stiefvader.
Op basis van genealogisch onderzoek is de bewezen stamvader van de Zuidhollandse tak en van het overgrote deel van de huidige generaties Rijgersberg/Reijgersberg: Maerten Gerijtz.

Bronnen:

  • Ons Voorgeslacht, maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie, 1989, kwartierstaat Van Zijl/Van Gaalen, hoofdsttukk X11, nr. 2088 en nr. 2089, auteur Th. P. van Zijl
Laatst aangepast op 3 december 2005