1510 Zeeuwse tak

Jan Janse Glasemaker alias van Reygersberghe, zou volgens de oudste bronnen afkomstig zijn uit Kortgene op Noord-Beveland, Hij vestigde zich voor 1532, toen het stadje Kortgene overstroomde, in Veere. Over de herkomst van deze adelijke Zeeuwse tak bestaan verschillende lezingen. In vervalste stambomen is gepoogd een relatie met een Duitse adelijke tak aan te tonen. Kennelijk wilde deze familie zijn afkomst verloochenen.Verwantschap met de ’s Gravenzandse tak mag ook niet geheel uitgesloten worden.
Jan heeft twee zonen:
1. Adriaan Janz van Reijgersberge
2. Jan Janse van Reygersberghe

Adriaan Janz van Reijgersberge, geboren te Kortgene, licentiaat (arts) te Veere, die in 1522 daar schepen wordt. Hij overlijdt te Veere omstreeks 1530. Hij was gehuwd met Jacomine Claes Gillsdochter, Het paar had een dochter, Maria, geboren in 1523. en een zoon, Adriaan, geboren in 1530. Van hen weten we verder niets.

Jan Janse van Reygersberghe, geboren te Kortgene in 1510 was van beroep apotheker en daarnaast historicus, kroniekschrijver en poorter te Veere. In 1551 zag zijn “Cronijcke van Zeelandt” in Antwerpen het licht.

In 1530 wordt Jan voogd over Maria en Ariaan, de kinderen van zijn overleden broer. Jan overlijdt circa 1560.


Genealogisch handschrift betreffende Jan van Reygersberghe

In 1530, als Adriaan op jonge leeftijd overlijdt, verdwijnt Noord Beveland onder water als gevolg van de Felixvloed. De familie Reygersberch zou toen naar Middelburg zijn gevlucht.
Vanaf 1525 vond vanuit Den Haag de kerkhervorming plaats. Het was een hachelijke zaak om openlijk partij te kiezen voor de protestanten. Velen van hen verlieten de regio, sommigen zochten zelfs een veilig heenkomen in het buitenland. Dat gold ook voor leden van de familie Van Reygersberghe, vurige voorstanders van de hervorming.

Jan van Reygersberghe, die we beschouwen als de stamvader van deze Zeeuwse, adelijke regentenfamilie, had 6 kinderen:
Uit zijn eerste huwelijk met Willemijne Willems (overleden in 1538 te Veere):
1. van Reigersberg, Maria (geboren 1530)
2. van Reigersberg, Cornelis (geboren 1531)
3. van Reigersberg, Adolf (geboren 1532)
4. van Reigersberg, Jan (geboren 1538), apotheker te Veere en als aanhanger van de hervorming verbannen naar Elba.

Uit zijn tweede huwelijk met Stijne Jacobs kwamen voort:
5. van Reigersberg, Govert (geboren 1540)
6. van Reigersberg, Pieter (geboren 1547)

Bronnen:

  • Geneologische handschriften, Storck 26, ca. 1780, Rijksarchief Middelburg.
  • Historisch jaarboek voor Zuid- en Noord Beveland
  • Levensberichten van de Zeeuwen (1893), F. Nagtglas
  • Geneologie van het geslacht Reigersbergh, dr. H.C. Rogge
Laatst aangepast op 3 december 2005