1338 ‘s Gravenzande

Graven uit het Hollandse huis hielden zich in de 13e eeuw bezig met bedijkingswerk van de hoge onbedijkte, vruchtbare gronden aan de monding van de Maas. Deze zandbanken werden aaangeduid als “zande”. Tot die graven behoorden Floris IV, zijn echtgenote Machteld van Brabant en hun zoon Willem II, die in 1246 ’s Gravenzande stadsrechten verleende. De graven verbleven er vaak op hun grafelijke hof. Ook hadden zij er een logement, een gasthuis voor reizigers.
’s-Gravenzande groeide in de 14e eeuw uit tot een belangrijke bedevaartplaats. In 1418 wordt de stad tijdens de Hoekse en Kabeljouwse twisten verwoest en nemen velen de vlucht. De tijden van vorspoed zijn dan voorbij. Kanunikken van het Delftse klooster St. Hieronymusdal stichtten er in 1427 een klooster.
Voornaamste bronnen van bestaan voor de bevolking waren landbouw – op de vruchtbare klei groeide de beste tarwe van heel Holland – veeteelt en de lakenindustie.
In de omstreeks 1320 bedijkte polder het Noordland in Sand Ambacht (’s-Gravenzande) ligt een stuk grond van 6 ha. destijds genaamd Reygersberghe dat Jan van der Straten in april 1338 pacht van Dydric, heer van Monyoi, van Valkenburg en zijn vrouw Mechtild. In 1450 komen we op Reygersberghe de bewoner Adriaan Dirksz van Reigersberg tegen. Hij overlijdt in 1477 waarna zijn goederen overgaan naar zijn broer Dirk Simonz.
Later wonen er op Reygersberghe ook andere Reigersbergen.
Over de herkomst van de naam Reygersberghe is niets gevonden. Vermoedelijk ging het om een hooggelegen vluchtplaats voor reigers.

Bronnen:

  • Het archief van de heren van Voorne, burggraven van Zeeland (1272 – 1371), nr. 542. J.C. Kort. Algemeen Rijksarchief
Laatst aangepast op 11 februari 2008