1337 Duitsland/Oostenrijk

De naam Reigersberg komt voor in zowel Duitsland als Oostentijk. In Opper- of Ober- Oostenrijk ligt de burcht Reichersberg. David V von Reigersberg was van 1337 tot 1349 hofmeester van hertogin Catharina von Osterreich. De familiestamboom van de Zeeuwse tak vermeldt volgens onderzoeker Kittel ten onrechte afstamming van de Oostenrijkse graven V. Plain u. Reichersberch. De Zeeuwse tak Reigersberg suggereerde ook van Duitse adelijke afkomst te zijn en verwijst zelfs naar een stamvader, David l von Reigersberg die in 1171 zou zijn begraven in Agimont. Maar die verwantschap wordt bestreden door Duitse onderzoekers (Kittel en Zu Hohenlohe) en de Zeeuwse onderzoeker Nagtglas. De Zeeuwse familie blijkt een vervalste adelsbrief hebben gekocht in Duitsland. We laten de Duitse en Oostenrijkse Reigersbergen vanwege de kennelijk onjuist in de adelsbrieven opgenomen relatie met de Zeeuwse tak om die reden hier verder buiten beschouwing en stellen vast dat de Zeeuwse tak kennelijk gemanipuleerd heeft met herkomstgegevens.

Bronnen:

  • Geschichte der Grafen und Freiherrn v. Reigersberg
  • Genealogisch Handbuch des in Bayern immatrikulierten (ingeschreven) Adels, Band lV, 1953 van Frans-Jozef Fürst zu Hohenlohe-Schillingsfurst
  • Levensberichten van de Zeeuwen (1893), F. Nagtglas
Laatst aangepast op 26 december 2005