1773 Rilland Bath (Zuid-Beveland)

Ter hoogte van Rilland op Zuid-Beveland ligt de Reigersbergsepolder, bedijkt in 1773. Het gebied is genoemd naar Maria van Reigersberg: niet naar Maria, de beroemde echtgenote van Hugo de Groot, maar naar Maria (1707 -1775), de achterkleindochter van Johan van Reigersberg (1573 – 1632). Deze Maria van Reigersberg, weduwe van J.P. van den Brande, was de dochter van Johan van Reigersberg (overleden in 1716) en kleindochter van Jacob van Reigersberg (1625 – 1675). Maria was de laatste naamdrager van haar familietak en wilde dat de achternaam van deze invloedrijke familie blijvend zou voortleven. De ambachten Rilland en Bath waren destijds grotendeels in handen waren van Maria. Rilland vormt het grootste deel van de Reigerbergsepolder.

De Jacobapolder was een polder en waterschap in de gemeente Wissenkerke op Noord Beveland, in 1713 ontstaan door bedijking van enkele schorren. De polder was genoemd naar de dochter van Maria van Reigersberg en haar man Johan Pieter van de Brande. In 1808 overstroomde de polder.

Bronnen: – Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord -Beveland

Laatst aangepast op 18 juni 2008