HOOFDSTUKKEN

Zoek in deze site

Verander de lettergrote in 'Klein' Verander de lettergrote in 'Middel' Verander de lettergrote in 'Groot'

Conclusie

Alvorens conclusies te trekken over oorsprong en samenhang met betrekking tot de familie Rijgersberg, Reijgersberg et cetera, zetten we de belangrijkste feiten uit het verste verleden die ons familieonderzoek heeft opgeleverd – chronologisch en in een historische context – op een rij:

de feiten:

1320:
Het gebied Reigersberg – ook wel aangeduid als Reygersberghe – wordt voor het eerst genoemd: Reigersberg bestaat uit 7 morgen land (6 ha) in het Noordland in Zandambacht (’s Gravenzande).

1450
Adriaan Dircksz bewoont Reigersberg in ’s Gravenzande waar hij in 1477 in aanwezigheid van zijn broer Dirk Simonsz. overlijdt. Daarbij wordt zijn achternaam voluit vermeld: Adriaan Dirksz. van Reigersberg.

1459
Adriaan van Reygersberch (van Reygersberghe) doet in 1459 een gift aan de St. Jacobuskerk in Den Haag. We komen deze Adriaan ook tegen in bronnen over de Haagse Elite in 1466, 1469 en 1477. Adriaan is geboren omstreeks 1429 en is van beroep drapenier (lakenbereider), hij is huizenbezitter in Den Haag en bekleedt er openbare functies. Hij zou zijn overleden na 1479. mogelijk na 1490

1510
De latere publicist en kroniekschrijver Jan Janse van Reygersberghe, zoon van Jan Janse Glasemaker alias van Reygersberghe, wordt te Kortgene geboren.

1522
Adriaan Janz van Reijgersberghe, broer van Jans Janse, is arts te Veere. Hij wordt daar in 1522 schepen.

1546
“Die hofstede van Reigersberge(n)” te Wassenaar wordt voor het eerst genoemd.

1561
Bij de volkstelling in Leiden komen we de naam Dirck Jacobsz (Reigersberg) tegen. Hij zou verwant zijn aan Cornelis Jacobsz, overleden in 1549 op Reygersberghe te ’s Gravenzande.

1561
De weduwe van Maertens Gerijtsz, vader van Maerten Martensz van Reygersbergh, pacht de woning Reygersberg te Wassenaar.

1568
Na de beeldenstorm in 1566 door de overtuigde calvenisten zendt de katholieke koning Philips ll de hertog van Alva met een leger naar de Nederlanden. Wilem van Oranje en vele protestantese edellieden vluchten op tijd. In 1568 voltrekt Alva’s Bloedraad circa duizend doodvonnissen.
Mr. Jan Reijgersberg (1538-1591), apotheker te Veere, wordt in 1568, twee jaar na de Beeldenstorm, als vurig aanhanger van de Reformatie voor vier jaar verbannen naar Elba. Zijn broer Pieter Reigersberg (1547-1602), wordt vanwege zijn sympathie voor de nieuwe leer en voor Prins van Oranje, die door de katholieke Philips ll in de ban was gedaan, uit zijn ambt gezet. Ook Pieter wordt verbannen naar Boulogne, totdat Middelburg moet kapituleren voor de Prins van Oranje. In Boulogne wordt hoogstwaarschijnlijk dochter Maria, de latere echtgenote van Hugo de Groot, geboren. Als het protestantisme later tot staatsgodsdienst wordt uitgeroepen monopoliseren de rijke, families het stadsbestuur. Diverse leden van de familie Reijgersberg verwerven prominente, bestuurlijke functies. Alleen gereformeerden konden nog openbare functies bekleden.

1584
Maarten Maertensz van Reygersbergh huurt de hofstede Reygersberghe(n) in Wassenaar, alwaar hij in 1625 overlijdt.

1595
In Leiden wonen Adriaan van Reijgersberg, Jacob van Reijgersberg en Diederik van Reijgersberg, die betrokken zijn bij grondtransacties in de regio Rotterdam

1608
In 1575 krijgt Leiden, een jaar na het Leids ontzet, van stadshouder Willem van Oranje, de eerste universiteit van de Noordelijke Nederlanden.
Maria van Reigersberg, geboren 1589, dochter van Pieter van Reigersberg, in 1581 burgemeester van Veere, trouwt in 1608 met Hugo de Groot uit Delft, studiegenoot in Leiden van de broers van Maria, Johan, Pieter en Nicolaas van Reigersberg.

1610
Jacob Dirkse van Reijgersberg te Leiden, broer van Sophia van Reijgersberg, verkoopt grond in de regio Rotterdam

1615
Mr. Jacob van Reigersberg overlijdt op Reygersberghe in ’s Gravenzande. Diens goederen gaan over naar Geertruida van Reigersberg. Bij haar overlijden in 1643 gaan de goederen over aan haar zus Cornelia van Reigersberg. In 1631 en in 1643 treedt Mr. Willem de Groot, broer van Hugo de Groot, op als advocaat van de familie Reigersberg.

1619
Remonstrantenleider Johan Oldenbarneveldt wordt onthoofd, diens aanhanger Hugo de Groot, die ook beschouwd wordt als ketteraar, wordt veroordeeld tot levenslange opsluiting in Slot Loevestein, dat hij met de hulp van zijn vrouw Maria van Reijgersberg in 1621 weet te ontvluchten.

1627
Dirk Louwrisse van Wouw, gehuwd met Leentje Maertensdr van Reygersberg huurt van 1627 tot 1658 Reigersbergen van de familie Van Assendelft. Als gevolg van de protestantisering wordt de uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst in Holland en Zeeland verboden. Na de Reformatie moeten katholieken zich noodgedwongen elders vestigen.

1663
Pieter Cornelisz van Raephorst wordt (mede)eigenaar van Reigersbergen te Wassenaar. Hij is in 1642 te Wassenaar getrouwd met Helena Dircksdr van Wouw, dochter van Dirk Louwrisse (Lourensz) van Wouw en Leentje Maertendr van Reygersberg.

conclusie
De huidige families Rijgersberg en Reijgersberg stammen voor het overgrote deel af van de katholieke Wassenaarse tak, afkomstig van de hofstede Reygersberge (het latere landgoed Reigersbergen) in Wassenaar, met als stamvader Maerten Maertensz van Reygersbergh, bewoner van Reygersberge in 1584 en zoon van Maerten Gerijtz.

Verwantschap van deze Wassenaarse, van oorsprong katholieke tak met de gereformeerde, uitgestorven Zeeuwse tak en de vermoedelijk uitgestorven ’s Gravenzandse tak, is op grond van aktes niet aangetoond, maar mag niet worden uitgesloten. Er dringen zich verbanden op tussen de Zuidhollandse en Zeeuwse families. Duidelijk is dat de Zeeuwse tak haar afkomst verloochende en haar herkomst vervalst heeft. De Duitse tak blijkt geen enkele verwantschap te hebben met de Zeeuwse tak. Vermoedelijk komt deze tak oorspronkelijk uit ’s Gravenzande.

Hoewel de bevolking destijds honkvast was en grote verplaatsingen onwaarschijnlijk lijken, moeten we ons realiseren dat delen van de bevolking in de middeleeuwen, als gevolg van geloofsovertuiging en overstromingen moesten vluchten. Ook leidde overgang naar de nieuwe leer tot naamswijzigingen.

Er is geen bewijs van verwantschap gevonden tussen de hiervoor genoemde familietakken met De Groningse gereformeerde tak Reigersberg en de Amsterdamse gereformeerde tak Rijgersberg. Maar ook hier kunnen we familieverbanden niet geheel uitsluiten. We moeten het doen met de beschikbare bronnen en die laten ons zien dat het om families gaat van verschillende herkomst.

Laatst aangepast op 25 maart 2008